Sai Temples Uttar Pradesh

Shri Sai Temple

Gandhi Temple Udhampur H.P
Dist. Udhampur, Udhampur
Uttar Pradesh, India
Ph: 91-01992-862799(O)
Pin Code: 182101

Shri Saibaba Mandir

Narayana ghat
Dist. Varanasi, Varanasi
Uttar Pradesh, India
Pin Code: 221001

Shri Shirdi Sai Kripa Dham

B-149, Sector A, Mahanagar
Dist. Lucknow, Lucknow
Uttar Pradesh, India
Pin Code: 226006

Shri Shirdi Raksha

Dham, Izzat Nagar, Kudesia Bhavan, Bareilly
Uttar Pradesh, India
Ph: 91-0581-4705300
Pin Code: 243001

Shri Shirdi Sai Baba Spiritual and Charitable Trust

189, Rajpur Road
Dist. Dehradun, Dehradun
Uttar Pradesh, India
Ph: 91-0135-24818/91-0135-29223
Pin Code: 248009

Shri Shirdi Sai Seva Dhan

Behind Police Club, Adharsh Nagar
Dist. Lakhimpur, Lakhimpur
Uttar Pradesh, India
+919415148221
Vijay Kumar Mishra – President
Pin Code: 262701

Shirdi Sai Sakti Dham

Adarsh Nagar, Chhipitola
Dist. Agra, Agra
Uttar Pradesh, India
Pin Code: 282001

Shri Shirdi Sai Baba Spiritual and Charitable Trust

8-B, Hastings Road
Dist. Allahabad, Allahabad
Uttar Pradesh, India
Ph: 91-0532-6229454/91-0532-6222637